Взехме си дете – ТРЕЙЛЪР

Взехме си дете – ТРЕЙЛЪР

Документите за осиновяване са с давност 2 години. Малко преди срокът да изтече, Теди ражда трето дете.

– Значи затваряме вашия случай! – уточнява служителката от агенцията за осиновяване.

Но тя не знае с кого си има работа!

Осиновяването не е за всеки!

Чужда кръв и чужди гени влизат в дома ти! То и с твоите гени е риск, а какво остава с чуждите?

Но Теди  и Ицо са от другата порода.

Слагат си главата в торбата и не поставят никакви изисквания!

Все едно раждаш дете, само че то идва от вратата!


Още от тази поредица: