Вдигнете главите си

180 views

Колко пъти сте вървели по улицата с глави, наведени надолу, не защото внимавате в пътя, а защото тревогите на деня са ви натегнали? Колко пъти сте вървели през живота по този начин – клюмнали, тъжни, отчаяни? Защо? Имаме ли основателна причина?

Да, понякога няма как да спрем сълзите и болката. Но имаме ли основателна причина и да вдигнем главите си? Разбира се! Има Един, Който на кръста навежда Своята глава, за да може ние да живеем с вдигната, да имаме надежда и да заменим сълзите с усмивки!

Не изпускайте шанса още днес да живеете победоносно!


Още от тази поредица: