Ансамбъл “The Voice of Hope” – Beautiful Saviour

62 views

Отдайте на ГОСПОДА, вие, племена на народите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила!”

Псалми 96:7

Още от тази поредица: