Авраам: Бащата на вярата – епизод 2

Авраам е водеща фигура на три религии – юдаизъм, ислям и християнство. Неговият опит е вдъхновение за хората през вековете. Бог му казва да напусне дома си и да отиде в Ханаан. Обещава, че потомците му ще станат велик народ. И накрая го призовава да принесе сина си в жертва. Това върховно изпитание го превръща в Баща на вярата. Именно тази вяра е наследството, което Авраам ни завещава.

Гледайте и научете повече за този интересен библейски герой по Hope Channel Bulgaria.


Още от тази поредица: