Архив

Образователни семинари - литературно служене

  • 25.02.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 1 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 04.03.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 2 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 11.03.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 3 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 18.03.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 4 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 25.03.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 5 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 01.04.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 6 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 15.04.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 7 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 29.04.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 8 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 06.05.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 9 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.
  • 13.05.2011 г. 19:00 Литературното служене в Божия план - част 10 пастор Хауърд Фейгао Пастор Фейгао е секретар на отдела по литературен евангелизъм към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. Семинарът за литературен евангелизъм бе проведен на 9 и 10 февруари в местността Ксилифор, близо до гр. Велико Търново.