Архив

Образователни семинари - история

  • 28.11.2009 г. 18:00 Години на странстване пастор Цанко Митев Тема 2 от поредицата "500 години от раждането на Жан Калвин". Запис от 24 октомври в църква "Екзарх Йосиф" - София.
  • 28.11.2009 г. 12:30 Вълните на реформацията пастор Цанко Митев Тема 1 от поредицата "500 години от раждането на Жан Калвин". Запис от 24 октомври в църква "Екзарх Йосиф" - София.
  • 05.12.2009 г. 12:30 Триумфиращият реформатор Емил Мирчев, пастор Цанко Митев Тема 3 от поредицата "500 години от раждането на Жан Калвин". Запис от 24 октомври в църква "Екзарх Йосиф" - София.
  • 19.03.2011 г. 12:30 Лутер и немската реформация - част 1 Емил Мирчев и пастор Ц. Митев Запис от 13 ноември 2010 г. в църква "Екзарх Йосиф " - София.
  • 26.03.2011 г. 12:30 Лутер и немската реформация - част 2 Емил Мирчев и пастор Ц. Митев Запис от 20 ноември 2010 г. в църква "Екзарх Йосиф " - София.