Архив

Образователни семинари - психология и педагогика

  • 10.12.2010 г. 19:00 Нуждите на личността - част 1 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучение на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр.София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 11.12.2010 г. 18:00 Нуждите на личността - част 2 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучение на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр.София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 07.01.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 3 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучение на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр.София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 14.01.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 4 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучението на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр. София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 21.01.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 5 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучението на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр. София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 28.01.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 6 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучението на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр. София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 04.02.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 7 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучението на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр. София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.
  • 11.02.2011 г. 19:00 Нуждите на личността - част 8 д-р Жоневиев Оруз Семинар върху развитието на детето. Запис от обучението на младежките ръководители, проведен на 19-20 септември 2009 г. в гр. София. Превод в ефир - пастор Емил Гаджалов.