Архив

Библейски поредици - евангелизации

  • 05.07.2014 г. 18:00 Божествената личност на Святия Дух пастор Агоп Тахмисян Тема 2 от поредицата "Запознай се със Святия Дух" проведена в град Монтана м.юни 2014 г.
  • 05.07.2014 г. 12:30 Светата троица пастор Цанко Митев Тема 1 от поредицата "Запознай се със Святия Дух" проведена в град Монтана м.юни 2014 г.
  • 11.07.2014 г. 19:00 Даровете на Святия Дух пастор Митко Димитров Тема 3 от поредицата "Запознай се със Святия Дух" проведена в град Монтана м.юни 2014 г.
  • 12.07.2014 г. 18:00 Мисията на Святия Дух пастор Емил Гроздев Тема 5 от поредицата "Запознай се със Святия Дух" проведена в град Монтана м.юни 2014 г.
  • 12.07.2014 г. 12:30 Плодът на Святия Дух пастор Венцислав Панайотов Тема 4 от поредицата "Запознай се със Святия Дух" проведена в град Монтана м.юни 2014 г
  • 30.01.2015 г. 19:00 Оскърбяването и хулата срещу Святия Дух пастор Милен Георгиев Тема 6 от поредицата "Запознай се със Святия Дух", в град Монтана проведена м.юни 2014г.
  • 31.01.2015 г. 18:00 Един пълноценен живот пастор Никола Левтеров Тема 6 от поредицата "Запознай се със Святия Дух", в град Монтана проведена м.юни 2014г.